Úvod > Služby

 
 

Služby

Vedení účetnictví a daňové evidence

 • peněžní deník, hlavní účetní kniha
 • evidence závazků, pohledávek a DPH
 • analytická evidence majetku
 • zpracování měsíčních a kvartálních závěrek nebo dle přání klienta
 • zpracování přiznání k DPH
 • zpracování roční závěrky
 • zpracování přiznání k dani z příjmů právnických a fyzických osob
 • možnost vedení účetnictví i ve Vaší firmě
 • zpracování ročních přehledů pro zdravotní pojišťovnu a OSSZ
 • zpracování daňové evidence a podvojného účetnictví, a to i zpětně za celý rok

Vedení a zpracování mezd

 • zpracování, výpočet a tisk mezd
 • zpracování, výpočet a tisk odvodů za firmu
 • vedení personalistiky
 • roční zúčtování daně

Revize účetnictví

 • kontrola správnosti zaúčtování
 • kontrola zpracování účetních a daňových dokladů
 • kontrola účetní závěrky
 • kontrola přiznání k DPFO a DPPO v návaznosti na účetnictví
 • kontrola přiznání k DPFO a DPPO po formální stránce

Ostatní služby

 • zastupování při jednání s úřady
 • možnost dalších účetních a ekonomických služeb dle přání klienta
 • zpracování přiznání k dani silniční
 • zpracování přiznání k dani dědické, darovací a převodu nemovitostí
 • zpracování knihy jízd ( i zpětně )
 • zpracování podkladů k žádostem o úvěr nebo půjčku ( firemní či soukromou)
 • možnost zastupování firmy nebo společnosti před celním úřadem
  ( dle nového zákona o DPH ) (INTRASTAT)
 • účetní, daňové poradenství
 • zprostředkování obchodu a služeb
 • možnost daňové optimalizace
 • přípravné a dokončovací stavební práce, speciální stavební činnosti
 

 
 

Úterý 20.března    2018

 
PROFIT - Ján Pastirčák